Tomasz Sakiewicz

Tomasz Sakiewicz
Departament I: tajemnica przed samym sobą Co wiadomo na temat roli służb wojskowych w walce z Kościołem? – Niewątpliwie sprawy „religianctwa” w wojsku były rozpatrywane przez Informację Wojskową do 1956 r., a następnie przez Wojskową Służbę Wewnętrzną. Główny Zarząd Polityczny, czyli instytucja odpowiedzialna za indoktrynację w wojsku, miał z kolei za zadanie pilnować, by kwestie religijne nie były obecne w życiu wojska. W latach 60. GZP miał za zadanie wpływać na zmianę przekonań religijnych kleryków powołanych do wojska. Kiedy się okazało, że jest wręcz przeciwnie – ich obecność w jednostkach wojskowych rzutuje na pozostałych poborowych – zdecydowano o utworzeniu osobnych jednostek dla kleryków. Na razie mamy niewiele informacji na temat działalności Informacji Wojskowej i WSW....
Departament I: tajemnica przed samym sobą Co wiadomo na temat roli służb wojskowych w walce z Kościołem? – Niewątpliwie sprawy „religianctwa” w wojsku były rozpatrywane przez Informację Wojskową do 1956 r., a następnie przez Wojskową Służbę Wewnętrzną. Główny Zarząd Polityczny, czyli instytucja odpowiedzialna za indoktrynację w wojsku, miał z kolei za zadanie pilnować, by kwestie religijne nie były obecne w życiu wojska. W latach 60. GZP miał za zadanie wpływać na zmianę przekonań religijnych kleryków powołanych do wojska. Kiedy się okazało, że jest wręcz przeciwnie – ich obecność w jednostkach wojskowych rzutuje na pozostałych poborowych – zdecydowano o utworzeniu osobnych jednostek dla kleryków. Na razie mamy niewiele informacji na temat działalności Informacji Wojskowej i WSW....
Tomasz Sakiewicz
Trzeba się ratować Wybory 1989 r., choć mało demokratyczne, były dla PZPR szokiem. Nawet mniej zorientowani w planach „góry” towarzysze doszli do wniosku, że kończy się monopol partii. Trzeba było przestać mówić o zmianach rynkowych, a wziąć się za zdobywanie pieniędzy. Tym bardziej, że partii zaczynała grozić utrata majątku. Pomiędzy lipcem a sierpniem 1989 r. z Komitetu Centralnego PZPR i jego biura politycznego wyszło szereg zaleceń dotyczących angażowania się działaczy i komórek partyjnych w sektor turystyczny. Odpowiednie spółki miały być tworzone na szczeblu centralnym, przy komitetach wojewódzkich, a także przy partyjnych młodzieżówkach i organizacjach satelickich: ZSMP, ZSP, ZMW.  Czołową rolę odegrała w tej operacji spółka Transakcja, której jednym z najważniejszych...

Pages