Ryszard Czarnecki

Ryszard Czarnecki
W Europie demokrację knebluje się finezyjnie i w rękawiczkach. We Francji o linii politycznej tamtejszych gazet i czasopism nieraz wprost decydują nie tyle dziennikarze z ich politycznymi sympatiami czy partie, ale… ogłoszeniodawcy - a więc wielkie, czasem międzynarodowe, ale głównie francuskie koncerny, których właściciele czy szefowie nie chcą czytać niewygodnych artykułów czy tolerować promocji ekonomiczno-politycznej konkurencji. Skądinąd mitem jest lansowana w Polsce teza, że biznes nie ma narodowości i że np. właściciele mediów nie wywierają politycznego nacisku na to, co piszą należące do nich gazety wydawane w krajach innych niż te, w których znajdują się macierzyste siedziby ich koncernów. Proszę na przykład prześledzić artykuły o Gazociągu Północnym - tej egzemplifikacji...
Ryszard Czarnecki
Poza rosyjskimi firmami sprawnie działają liczne miejscowe firmy lobbystyczne, ewidentnie pracujące dla Moskwy. Gdy w 2008 r. Parlament Europejski przyjmował bardzo nieprzyjazną Rosji krytyczną rezolucję potępiającą Gazociąg Północny, to właśnie te firmy uruchomiły setki poprawek, które składane przez europosłów różnych nacji i różnych grup politycznych - ewidentnych „agentów wpływu”, miały sparaliżować prace PE w tym zakresie lub je przynajmniej mocno opóźnić. Było to widoczne podczas prac w kilku komisjach PE, zajmujących się Nord Streamem, w tym np. Komisji Petycji i Komisji Spraw Zagranicznych. Ale nie tylko Gazociąg Północny był przedmiotem rosyjskiego lobbingu. Wcześniej była nią sprawa przedłużenia 10-letniej umowy o współpracy między Brukselą a Moskwą. Negocjacje wokół tego układu...
Ryszard Czarnecki
Pierwszy raz terminu lustracja w epoce nowożytnej użyto w państwie, które już nie istnieje: Czechosłowacji. Sformułował je szef MSW po „aksamitnej rewolucji”, Richard Sacher. Chodziło mu o prześwietlenie kandydatów w wyborach do obu izb parlamentu pod kątem ich wcześniejszej kolaboracji z komunistyczną policją polityczną. Szybko okazało się, że problem udziału byłych agentów w polityce, armii, kulturze czy kościołach istnieje praktycznie we wszystkich krajach dawnego bloku sowieckiego. I od Polski po Estonię, od Rumunii po byłą NRD, ludzie ci nie byli bynajmniej agentami-śpiochami, lecz czynnie kształtowali życie publiczne w swoich krajach, zawsze zresztą zdecydowanie występując przeciwko „szaleństwu lustracyjnemu”. I nie należy o tym pisać w czasie przeszłym dokonanym. Jeżeli jeszcze...
Ryszard Czarnecki
Konkrety. Litewskie władze oświatowe tylko ostatnio zamknęły cztery polskie szkoły i 45 polskich klas, a kolejnych 107 przeznaczonych jest do likwidacji. Jeśli ta „reforma” szkolnictwa będzie kontynuowana, z 40 szkół średnich z polskim językiem wykładowym pozostanie 13. Tak przynajmniej ocenia to Stowarzyszenie Szkół Polskich na Litwie i jego przewodniczący Józef Kwiatkowski. Mamy tu do czynienia z charakterystyczną asymetrią. O ile w Polsce wymagana jest liczba zaledwie siedmiu uczniów, aby skompletować klasę litewską (lub innych mniejszości narodowych), o tyle na Litwie od Polaków wymaga się aż 15 dzieciaków, aby taka klasa powstała. W tym samym czasie Najwyższy Sąd Administracyjny Republiki nakazał likwidację szyldów i tablic z polskimi nazwami miast i ulic zamieszkałych przez...
Ryszard Czarnecki
USA przez kilkanaście z tych 20 lat zwiększyły swoją rolę w świecie z mocarstwa numer jeden do praktycznego hegemona. Dopiero przed niespełna dwoma laty „Obamomania” przyniosła Stanom minimalizm w polityce zagranicznej, neoizolacjonizm i zmianę priorytetów, a co za tym idzie ‒ patrzenie na Europę z góry i dogadywanie się z Rosją ponad europejskimi głowami. Dla Białego Domu najważniejsze stało się załatwienie „kwestii irańskiej” oraz problemu izraelsko-palestyńskiego. Stąd kurs na Moskwę, bo w obu kwestiach Kreml dysponuje fantami, których za nic w świecie nie ma Bruksela. To przecież w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Rosja zawsze niemal była ambasadorem Iranu - jej ewentualne (i coraz bardziej realne) poparcie dla USA w tej sprawie jest dla tandemu Obama ‒ Clinton bezcenne. I to Moskwa, a...

Pages