Paweł Zyzak

Paweł Zyzak
Nie tylko premier Berlusconi mógł pomyśleć, że z jego „przyjacielem” jest coś nie tak. Może nie zdążył przywyknąć do tak osobliwego rytuału „braterstwa krwi”. W każdym razie wiele interesujących wniosków o osobowości Władimira wyciągnęliby zawodowi psycholodzy. Obojętne, czy polscy top artyści posługują się wiedzą medyczną, czy właściwą artystom wrażliwością, nowy image Federacji Rosyjskiej przekonuje ich do tego, aby zamieniali swą twórczość w nawóz pod nowe stosunki polsko-rosyjskie. Oby tylko dobrze rozumieli to „nowe”… Nauki Poznera Władimir Pozner, gwiazda rosyjskiego dziennikarstwa, w listopadzie 2007 r. w renomowanym amerykańskim programie „Frontline” opowiadał Victorii Gamburg o przemianach w Rosji: „W 1996 r. […] rozpoczęła się druga kadencja Borysa Jelcyna, ale zanim...
Paweł Zyzak
Porównując przemysł rozrywkowy w Polsce i w Stanach Zjednoczonych można by doszukać się wielu podobieństw. Przyczyna jest prozaiczna. Największe koncerny medialne oraz ich personel kopiują scenariusze i oprawę wizualną sprawdzonych „show”. Dotyczy to zarówno najpopularniejszych teleturniejów, programów z gatunku talk-show, jak i programów satyrycznych, a nawet publicystycznych. Miarą jakości programu jest jego powodzenie za oceanem. Ewentualny sukces ułatwia zakup licencji programu, która obliguje kupca do zachowania jego formy. Inaczej jest z treścią. W związku z tym ograniczmy się do programów, w których zasadniczym przekaźnikiem rozrywki jest dyskusja, a nie fizyczne walory ciała oraz umiejętność pokonywania grawitacji. Jupitery wycelowane są w gościa Jakość komunikatu...
Paweł Zyzak
„Jedna Rosja […] jest nową modyfikacją sowieckiej partii komunistycznej” – stwierdził Władimir Żyrinowski tuż po ostatnich wyborach regionalnych*. „Było wszystko: łapownictwo, szantaż i groźby” – dodał. Kim jest więc Putin w związku z tym? Nowym sekretarzem generalnym? KPZS posługiwała się przewodnią ideologią marksistowsko-leninowską, podczas gdy dzisiejsza Jedna Rosja nie ma ani ideologii, ani nawet programu innych niż adoracja Putina. Wprowadził on w Rosji system personalny, rządy autorytarne. Niestety, większości Rosjan nie wydaje się przeszkadzać to, iż Putin wyeliminował wszystkie kruche i niedoskonałe zdobycze osiągnięte w 1990 r. Jak Pan sądzi, którą drogę obrała putinowska Rosja? Do czego zmierza? Chiński model kraju czy powrót do stylu rządów z epoki Andropowa? Rosja...
Paweł Zyzak
Od 1939 r. Więzienniczy Szpital Psychiatryczny w Kazaniu podlegał NKWD, zaś od 1969 r. celem budowy całej sieci psychuszek, szef KGB Jurij Andropow podporządkował ów Komitetowi Centralnemu KPZS. Organem władnym do wydawania ekspertyz sądowo-psychiatrycznych był Instytut Psychiatrii Sądowej im. prof. W.P. Serbskiego w Moskwie, gdzie pracowali wyselekcjonowani przez policję polityczną specjaliści. Świat zza krat Amplitudę możliwości system psychuszek osiągnął w erze Leonida Breżniewa w latach 60. i 70. Po jego śmierci, w dobie pierestrojki, proceder zamykania więźniów politycznych w psychuszkach zelżał. Żywota dokonał dopiero w latach transformacji ustrojowej. Polityczni więźniowie psychuszek przebywali w straszliwych warunkach. Mieszkali w brudzie, drażnił intensywny smród...
Paweł Zyzak
Forma godna bohaterki Znaną z ekspresyjnej wrażliwości Walentynowicz wzruszyłby sam sposób wydania książki. Autor i wydawca zadbali, aby pomieściła nie tylko biograficzną prozę, lecz także ponad 150 zdjęć układających się w osobną opowieść, plik solidnie opracowanych dokumentów, kilka interesujących tabel oraz płytę z historycznym wystąpieniem działaczki w gronie członków „Solidarności” wrocławskiej 14 maja 1981 r. Całość zabezpiecza atrakcyjna okładka, ozdobiona ujmującym zdjęciem bohaterki autorstwa szwedzkiego fotografa Olle Karuda. Autor we wstępie uczciwie przyznaje, że „starał się dochować wierności zasadom naukowego warsztatu”. Ma rację, ponieważ trudno w pełni uwolnić się od uczuć, pisząc jakąkolwiek książkę, tym bardziej o znanej sobie osobie, w czasach „wojen historycznych...

Pages