Małgorzata Żaryn

Liczba wpisów: 1
  • Powstanie Warszawskie w PRL

    Obywatele drugiej kategorii Bohaterowie Francji okresu II wojny światowej, ci, co trwali w Resistance, oraz ci, co walczyli w kilkudniowym powstaniu paryskim z sierpnia 1944 r., po wojnie zbierali...
    Dział: Temat numeru
    30/2008 NGP