Kamil Goral

Trójmorze to inicjatywa niezwykle cenna zarówno z perspektywy geopolitycznej, jak i gospodarczej. Państwa tworzące ten projekt, z wyjątkiem Austrii, w dalszym ciągu pozostają daleko w tyle za rozwiniętymi i bogatymi krajami Europy Zachodniej. Jeśli spojrzymy na takie parametry, jak PKB per capita według parytetu siły nabywczej czy średnie wynagrodzenie w państwach Starej Unii i porównany je z tymi w Polsce, lepiej zrozumiemy, o czym mowa. Polska, jeśli chodzi o ten pierwszy wskaźnik, osiąga 68 proc. średniej unijnej, tymczasem na przykład w Niemczech jest to 123 proc., w Danii zaś 124 proc. Średnia stawka za godzinę pracy w Polsce to niecałe 6,5 euro. Średnia dla Wspólnoty to 23 euro. Różnicę widać zatem gołym okiem. Chociaż Europa Środkowo-Wschodnia w ostatnim czasie szybko się...
Zainicjowana pod Paryżem na Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” Europy Zachodniej akcja „Kapitał Polonii” to przedsięwzięcie wielowymiarowe. W znacznej mierze ma ono charakter edukacyjno-informacyjny; pokazujemy Polakom żyjącym na obczyźnie, jak teraz wygląda Polska, jak się rozwija i jakie daje możliwości również im. Nasi rodacy świetnie sobie radzą, żyjąc w innych państwach, nabrali tam doświadczenia, zdobyli unikalną wiedzę. Naszą rolą jest przekazanie im konkretnych informacji o polskiej gospodarce. Chcemy być precyzyjni, dlatego nasz przekaz opieramy na twardych danych. Wynika z nich, że jest coraz lepiej, że Polonia może być zadowolona z rodzimej gospodarki. Nasz kraj szybko się rozwija, bezrobocie jest rekordowo niskie, inne wskaźniki także robią...

Pages