Jan Matkowski

Jan Matkowski
Trzech Wiktorów i jedna Julia Niegdyś polityczni sojusznicy, a dzisiaj wrogowie – prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko i premier Julia Tymoszenko – prowadzą zawziętą walkę na Campus Martius Ukrainy. Mimo deklaracji o wzroście ekonomicznym i przeprowadzeniu reform, koniecznych dla członkostwa w NATO i UE, ukraińskie społeczeństwo obserwuje ze zdziwieniem rozdźwięk między rozporządzeniami prezydenta a ustawami rządu Ukrainy, najczęściej kompletnie sprzecznymi. Choć prawda jest taka, iż stanowiska prezydenta i pani premier w rzeczywistości różnią się niewiele. Przyczyną „cichej wojny” pomiędzy nimi są prezydenckie wybory w 2009 r. oraz realna władza w państwie, polegająca na obsadzeniu kluczowych stanowisk swymi ludźmi oraz dostęp do dzielenia pieniędzy budżetowych. Poważnym problemem dla...
Jan Matkowski
W końcu XIX w. szlachta saska na ziemiach ojcowskich rozlokowała się w większości na Bojkowszczyźnie. Od jednego kiedyś przodka, teraz wywodziły się już całe rody, stanowiące liczne rodziny zajmujące wioski. Stanem materialnym od chłopów odróżniali się nieliczni, lecz kulturalnie stali na wyższym poziomie. Najsłynniejszymi rodami, które odgrywały rolę w lokalnych społecznościach, byli Winniccy, Kulczyccy, Gordyńscy, Ilniccy, Wytwyccy, Zubrzycy, Jaworscy, Komarniccy, Rudniccy, Matkowscy. Chociaż szlachta jako warstwa społeczna w XX w. przestała istnieć, pojęcie szlachectwa nadal żyło w świadomości ludzi. Pojęcie honoru ceniono bardzo wysoko i nierzadko szlachcic mógł stracić wszystko oprócz niego. Taką dewizą kierowała się większość mieszkańców szlacheckich zaścianków. Tak uczono dzieci w...

Pages