Ignacy Czuma

Ignacy Czuma
Liczba wpisów: 1
  • TRESOWANIE PRAWEM

    W prawie karnym sowieckim uderza nas kilka pozycji. Pierwszą stanowi pojęcie „środków ochrony społecznej”, zastępujące dotychczas panujące pojęcie „kary”. Nie ma „winy” i nie ma „kary”, jest tylko...
    Dział: Retrospekcje
    Numer 7 (65)/2011