Hubert Bury, IPN Rzeszów

Komunistyczne początki Urodził się 27 kwietnia 1910 r. w Zwięczycy koło Rzeszowa (obecnie dzielnica miasta). Pod koniec lat 20. wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej stanowiącego młodzieżową przybudówkę nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. Gdy związał się z ruchem komunistycznym, miał 19 lat, ale w krótkim czasie był już sekretarzem komórki działającej w rodzinnej Zwięczycy. Jako powiatowy przedstawiciel KZMP utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami Komunistycznej Partii Polski. Tego rodzaju związki nie uszły uwagi policji i Kruczek znalazł się w areszcie, skąd po siedmiomiesięcznym śledztwie został zwolniony. W 1933 r. wstąpił do KPP, zostając sekretarzem Komitetu Dzielnicowego. Prowadził działalność jako agitator, m.in. wśród okolicznej ludności chłopskiej,...
Komunistyczne początki Urodził się 27 kwietnia 1910 r. w Zwięczycy koło Rzeszowa (obecnie dzielnica miasta). Pod koniec lat 20. wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej stanowiącego młodzieżową przybudówkę nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. Gdy związał się z ruchem komunistycznym, miał 19 lat, ale w krótkim czasie był już sekretarzem komórki działającej w rodzinnej Zwięczycy. Jako powiatowy przedstawiciel KZMP utrzymywał ścisłe kontakty z działaczami Komunistycznej Partii Polski. Tego rodzaju związki nie uszły uwagi policji i Kruczek znalazł się w areszcie, skąd po siedmiomiesięcznym śledztwie został zwolniony. W 1933 r. wstąpił do KPP, zostając sekretarzem Komitetu Dzielnicowego. Prowadził działalność jako agitator, m.in. wśród okolicznej ludności chłopskiej,...