Grzegorz Górny

Grzegorz Górny
Europeizacja islamu czy islamizacja Europy? Stary Kontynent pokryty jest gęstą siecią organizacji islamskich, w samej Francji działa ich około 3 tysięcy,a w Wielkiej Brytanii – tysiąc. Najpopularniejsze imię nadawane dziś chłopcom w Belgii brzmi Mahomet. Tylko w Londynie ukazuje się ponad 50 dzienników w języku arabskim. Muzułmańscy imigranci wykorzystują prawa demokracji liberalnej do poszerzania swych wpływów. Dzięki programom łączenia rodzin sprowadzają do Europy nowych wyznawców Allaha. Dzięki pomocy socjalnej i zasiłkom rodzinnym zapewniają byt rodzinom i pomnażają potomstwo. Dzięki tolerancji religijnej mogą budować meczety i medresy. W niektórych krajach, jak w Belgii czy Holandii, wznoszenie meczetów czy nauczanie islamu odbywa się na koszt państwa. Jednak, mimo to, nie...
Grzegorz Górny
Jak to wygląda w praktyce? Państwem, które jest niewątpliwie pionierem w forsowaniu eutanazji na świecie, pozostaje Holandia. Od 1973 r. proceder ten był tam praktykowany i chociaż odbywał się bezprawnie, to władze przymykały nań oczy. Dopiero w kwietniu 2001 r. eutanazja została oficjalnie zalegalizowana. Od 1990 r. specjalne komisje rządowe sporządzają wyczerpujące raporty na temat owej praktyki. Dane, które wyłaniają się z tych sprawozdań, każą spojrzeć na opisywane zjawisko inaczej, niż czyni to większość mediów. Kryptanazja w liczbach Okazuje się, że ponad 11 proc. wszystkich zgonów w Holandii stanowi tzw. kryptanazja, czyli eutanazja niedobrowolna – przeprowadzona bez wiedzy i zgody pacjenta. W pierwszym roku, w którym taki raport sporządzono (1990), zabiegi kryptanazji...

Pages