Dawid Wildstein

Dawid Wildstein
To, że Europejczyk, człowiek postnowoczesny, wymaga leczenia, wydaje się oczywiste. Utracił on bowiem świat i Innego, z którym mógłby się komunikować i tworzyć wspólnotę.   W głośnym i dość nieudanym filmie „Raj: wiara” Ulricha Seidla jest jedna frapująca scena. Główna bohaterka, nawrócona chrześcijanka, raz na jakiś czas praktykuje pewien rytuał. Bierze ze sobą metrową figurkę Matki Boskiej i jedzie do losowo wybranej dzielnicy Wiednia, miasta, w którym toczy się akcja filmu. Następnie chodzi od drzwi do drzwi, puka i usiłuje ze swoim „bagażem” wejść do prywatnych mieszkań. Prosi, by pozwolić Najświętszej Panience wejść. Najczęściej nie zostaje wpuszczona. Czasami jednak naszej bohaterce udaje się dostać do zamkniętego świata któregoś z obywateli tej...
Dawid Wildstein
Owszem, Warszawa powojenna jest chaotyczna i niespójna. Ale jednocześnie jest wielkim pomnikiem Zagłady, jej dzieckiem. Zagłady zarówno Żydów, jak i Polaków. „A jednak pamięć obchodzimy twoją\ Jak ci, co dawno z niedolą zbratani\ Nieszczęściu w oczy spojrzeć się nie boją\ I nawet z ciemnej wynoszą otchłani\ Tę nieśmiertelną nadzieję, co z dala\ Pracę pokoleń wiąże i utrwala.\ My obchodzimy twą rocznicę smętną\Bo dawnych zwycięstw święcić dziś nie śmiemy”. Te słowa Adama Asnyka mogą być memento dla dwóch powstań warszawskich – tego z 1943 r. i 1944 r. I mimo iż napisane w XIX wieku – wersy te wydają się opisywać polską stolicę. Nie tę przedwojenną, ale tę wyrosłą na własnych gruzach, po II wojnie światowej. Na...
Dawid Wildstein
Powrót eunuchów Eunuchowie, czyli wykastrowani mężczyźni bądź chłopcy, w minionych wiekach i charakterystycznych dla nich strukturach politycznych odgrywali bardzo istotną rolę. Zajmowali najistotniejsze pozycje i urzędy na dworach. Powierzano im najważniejsze zadania. Ich wysoka pozycja i zapotrzebowanie na nich wynikały z bardzo prostego powodu. Eunuchowie nie posiadali rodzin, nie mogli też ich zakładać. Dzięki temu istnieli poza skomplikowanymi relacjami klanowymi czy rodowymi, które cechowały wcześniejsze wieki. W dawniejszych społeczeństwach, gdzie bardzo często istniała wielopodmiotowość ośrodków władzy, i w związku z tym także relacji lojalności, konflikt między interesem oficjalnych państwowych ośrodków władzy a zobowiązaniami...
Dawid Wildstein
Co przeraża heroldów dyktatury i przemocy Zdaniem ekspertów monitorującej sytuację chrześcijan na świecie organizacji Release International (RI) z Wielkiej Brytanii, najpoważniejszym zagrożeniem w 2013 r. będą wstrząsy polityczne i społeczne, do jakich od ponad dwóch lat dochodzi w krajach islamskich. Wystarczy przypomnieć ludobójstwo w Sudanie, gdzie muzułmańska Północ zaatakowała chrześcijańskie Południe, doprowadzając do śmierci ponad miliona chrześcijan. Dziś Sudan północny znów jest w stanie wojny z południowym. Nowym punktem na mapie prześladowania chrześcijan jest Bliski Wschód wychodzący z okresu zmian i perturbacji politycznych. W Iraku na początku wojny w 2003 r. mieszkało 1,2 mln chrześcijan. W 2011 r. jest ich oficjalnie 200 tysięcy. Źródła kościelne podają, że 3 tys...
Dawid Wildstein
Silniejszy pożre słabszego Abstrahując od kwestii etycznych, od prawdy, od dawania świadectwa, należy też traktować politykę historyczną jako formułę politycznego wpływu, który ma na celu osiągnięcie konkretnego interesu. Dlatego jest oczywiste, że polityki historyczne będą się ścierać. Zaś słabsza zostanie pożarta przez silniejszą. Skrajny serwilizm PO wobec jakiegokolwiek silnego gracza ujawnia się też w tym aspekcie. Zarówno w przypadku opolskiej Platformy, która (żeby „nie godzić w wielokulturowość” i nie drażnić koalicjanta, czyli Mniejszości Niemieckiej) blokuje nazwanie sali sejmiku mianem Orła Białego, jak i w niezdolności partii rządzącej do reakcji na działalność środowisk dążących do uczynienia Polaków współwinnymi Szoa. A przecież gra toczy się o najważniejsze – o pamięć...

Pages