Numer 9 (139)/2017

Na kogo mają głosować ludzie z SB, z WSI, całego tego aparatu represji, który trzyma Polskę w niewoli? Ten spadek po PRL to naprawdę szeroka grupa ludzi i nic dziwnego, że opozycja totalna, która sama jest postkomunistyczna, ich reprezentuje – z Krzysztofem Wyszkowskim rozmawia Lidia Lemaniak. Ustawa dezubekizacyjna i reforma sądownictwa spotkały się z protestami. Eksperci przewidują, że z podobnymi działaniami, a nawet w większej skali, możemy mieć do czynienia, kiedy w życie wchodzić będzie reforma edukacji. Czy dostrzega Pan w tym jakąś analogię? Uważam, że są to jednak różne sprawy, interesujące różne grupy społeczne. Ustawa dezubekizacyjna jest z pewnością ważna dla sporej liczby osób, jednak ci ludzie nie mieliby...
Małgorzata Matuszak
Cyceron ma na swoim koncie wiele zasług dla utworzenia łacińskiej terminologii filozoficznej, ukuł również dużo łacińskich odpowiedników greckich pojęć. Jednym z nich jest moralis, słowo tłumaczące Arystotelesowe ethikos. Moralis pochodzi od łacińskiego mos (w liczbie mnogiej mores) oznaczającego „obyczaj, postępowanie, charakter” i nazywa takie działania człowieka, które prowadzą do dobrego życia. Filozoficzną dyscyplinę zajmującą się „obyczajami” nazwał Cyceron utworzonym przez siebie terminem philosophia moralis, odpowiadającym temu, co Arystoteles nazywał ta ethika, czyli refleksję Stagiryty nad „sprawami ludzkimi”, nad szczęściem osiąganym dzięki praktykowaniu cnót. Jeśli więc chodzi o genezę terminu „moralność”, jest ona taka sama jak terminu „etyka”. Oba...
Filip Rdesiński
Elita III RP wykuwała się przy magdalenkowej wódce. Zgodnie ze scenariuszem nakreślonym przez komunistyczne służby specjalne. Świeżą krew stanowić mogli jedynie ci, którzy z tym systemem wcześniej kolaborowali. Jest rok 1989. Wybory 4 czerwca dają Polakom olbrzymi zasób nadziei. Nadziei na rządy odpowiedzialnych i kompetentnych polityków. Nadziei na możliwość samorealizacji w różnych obszarach życia społecznego i kulturalnego, ale przede wszystkim na poprawę bytu materialnego. Szybko jednak okazuje się, że świeżo uzyskana wolność nie jest tym, czym wydawała się na początku. Znaczna część społeczeństwa spychana jest na margines życia społeczno-polityczno-gospodarczego przez nowo ukształtowane elity. Pluralizm poglądów okaże się pluralizmem ograniczonym. Wolność...
Tomasz Terlikowski
Islam wypowiedział światu zachodniemu i Kościołowi wojnę. Jej celem jest zniszczenie nie tylko dziedzictwa cywilizacyjnego, lecz także chrześcijańskiej wiary. Im szybciej sobie to uświadomimy, tym lepiej. Kolejne zamachy, tym razem w Hiszpanii (a w kolejnych dniach, na mniejszą skalę, w innych krajach zachodniej i północnej Europy), jasno pokazują, że Europa znajduje się w stanie wojny z politycznym islamem (inny zaś nie istnieje). A kolejne zapowiedzi ISIS wskazują, jakie będą jego kolejne cele. W sierpniu tego roku ISIS opublikowało kolejny filmik, w którym jego „wojownicy” niszczą fotografię papieża Franciszka i grożą, że przybędą do Rzymu. Film został nagrany w kościele na Filipinach. Mało tego, że terroryści drą...
Małgorzata Matuszak
Zbyt często mamy dziś do czynienia z pozwalaniem na zabijanie ludzi w imię prognozowanej „niskiej jakości życia”. Czy mówiąc o „jakości życia” tak, jak byśmy mówili o „jakości towaru”, „jakości produktu”, „jakości surowca”, nie uprzedmiotawiamy tym samym życia, samego człowieka? Problematyka cierpienia i śmierci wywołuje wiele emocji, szczególnie wtedy, gdy dotyczy  dzieci. „One na to nie zasługują”, „to niesprawiedliwe i okrutne”, „dlaczego?”, „czy nic naprawdę nie można było zrobić?” – takie reakcje słychać zewsząd, gdy cierpi i umiera dziecko, kiedy nie można mu pomóc albo na tę pomoc jest już za późno. Buntujemy się, rozdziera nas niezgoda na taki stan rzeczy. Dziecko powinno cieszyć się w pełni życiem, radośnie wkraczać w każdy...

Pages