Numer 8 (90)/2013

Marcin Wolski
Od niepamiętnych czasów, gdy wróg próbował unicestwić jakiś naród, dobrze wiedział, że nie wystarczy podbić jego terytorium, wyrżnąć mu elitę, trzeba też pozbawić go dumy. Stosowali tę metodę Rzymianie choćby przez organizowanie „tryumfów” zwycięskich wodzów, w czasie których pokonani kroczyli w pohańbieniu i byli przeważnie traceni. Wraz z upokorzonymi i przegranymi ginęła ich legenda. Gorzej, jeśli my sami rozmontowujemy wspólnotę, której jednym ze spoiw są mity, pamięć o bohaterach i minionych zwycięstwach. Często dokonują tego zdrajcy lub agenci (jak ikona postępowców – Brzozowski), kiedy indziej frustraci, jak upaćkany w swych dewiacjach i fobiach Gombrowicz lub ludzie z racji swych rodowodów nienawidzący polskości do cna....
Małgorzata Matuszak
 Miłość (do) ojczyzny (łac. „patria”), własnego narodu – czymże jest obecnie? Czy rozumiemy dziś w pełni to, co pod pojęciem patriotyzmu się kryje, co z miłością ojczyzny się wiąże – gotowość do ofiar dla niej i jej obrony, kiedy tylko bytowość jej może być zagrożona? Jak być dzisiaj patriotą, w czasach globalizacji przejawiającej się w zasadzie we wszystkich wymiarach życia państwa – gospodarczym, technicznym, społeczno-kulturowym czy politycznym? Globalizacja wszak z samej swej istoty raczej zaciera granice między państwami aniżeli je podkreśla, czyniąc z obywatela danego kraju obywatela świata. Jak być patriotą w czasach wszechobecnego relatywizmu, czasach ideałów indywidualistycznych i postmodernistycznych? Patriotyzm zakłada...
Tomasz Sakiewicz
Nie oznacza to, że silne rządy zawsze mogą oprzeć się wiatrom historii. Gdy układ geopolityczny staje się wyjątkowo niekorzystny, zewnętrzne siły są w stanie wymusić polityczny przewrót. Jeżeli trzeba, wymordują ekipę rządzącą, a nawet użyją wojska, by ustanowić nowe porządki. Ofiarami geopolityki stali się powstańcy styczniowi i warszawscy. Nie było możliwości wygrania wojny, kiedy zagłady powstań chciały najbliższe mocarstwa, a reszta świata umyła ręce. Zarówno powstańcy styczniowi, jak i warszawscy mieli prawo sądzić, że skonfliktowane mocarstwa wykorzystają Polaków do rozgrywki. Niestety, wbrew oczywistym interesom np. Austrii w 1863 r. takiego wsparcia nie dostali. W 1944 r. Niemcy zamiast cofnąć swoje wojska i zostawić problem Sowietom,...
Katarzyna Gójska-Hejke
Kwintesencją niepodległej Polski musi być postawa Żołnierzy Antykomunistycznego Powstania. Po ponad 60 latach odnajdujemy ciała tych, którzy w sposób najbardziej zdecydowany i odważny powiedzieli „Nie” komunizmowi w Polsce. Oddali życie, ale pozostawili po sobie legendę i stali się przykładem. Gdyby ich śmierć kończyła polskie starania o niepodległość, gdyby była druzgoczącym ostrzeżeniem dla innych, którzy chcieliby iść w ich ślady: nawet nie próbujcie, bo na pewno zginiecie – to komuniści kompletnie nie przejmowaliby się pamięcią o nich. A przecież wiemy, że było inaczej. Przedstawiciele sowieckiej władzy w Polsce nie mieli złudzeń, że niepodległa Rzeczpospolita odrodzi się, opierając się na ideałach i męstwie Żołnierzy...

Pages