Numer 2 (84)/2013

Tomasz Terlikowski
A jeśli brać pod uwagę nie sam chrzest, ale realność praktyk, to okaże się, że jest jeszcze gorzej. W Wielkiej Brytanii bowiem regularnie praktykuje tylko 10 proc. chrześcijan. W innych krajach europejskich wcale nie jest dużo lepiej. W Niemczech praktykuje nieco ponad milion osób spośród 27 mln zarejestrowanych jako ewangelicy, a choć wśród katolików wskaźnik ten jest nieco wyższy, to też nie ma powodów do radości, bowiem według oficjalnych danych praktykuje zaledwie 17,5 proc. osób zarejestrowanych w kościelnych kartotekach. Podobnie jest we Francji, gdzie w miarę regularny udział w praktykach religijnych deklaruje około 5 mln katolików. W Afryce natomiast liczebność kongregacji wzrosła w minionym wieku o 4300 proc. I nie są to wierni, których trzeba do praktyk namawiać, ale ludzie...
Grzegorz Górny
Cywilizacyjny regres Przyjrzyjmy się miejscom, gdzie trafili współcześni misjonarze. Miasto Chemnitz w Niemczech. Niegdyś protestanckie, dziś ateistyczne. W NRD nazywało się Karl-Marx-Stadt i miało być sztandarowym ośrodkiem komunizmu. System, co prawda, upadł, ale pozostawił po sobie spustoszenia duchowe. W efekcie w tym ćwierćmilionowym mieście ochrzczonych jest dziś zaledwie kilka procent mieszkańców. Almere w Holandii jeszcze 40 lat temu nie widniało na żadnych mapach. Zostało wydarte morzu. Jego wznoszenie rozpoczęto w 1976 r., a dziś zamieszkuje je około 220 tys. ludzi. Jest siódmym co do wielkości miastem w Holandii. Ponieważ budowa przypadła na lata silnej sekularyzacji, w Almere nie powstał żaden kościół. Marsylia we Francji wydała wielu wybitnych ludzi Kościoła: od św....
Dawid Wildstein
Co przeraża heroldów dyktatury i przemocy Zdaniem ekspertów monitorującej sytuację chrześcijan na świecie organizacji Release International (RI) z Wielkiej Brytanii, najpoważniejszym zagrożeniem w 2013 r. będą wstrząsy polityczne i społeczne, do jakich od ponad dwóch lat dochodzi w krajach islamskich. Wystarczy przypomnieć ludobójstwo w Sudanie, gdzie muzułmańska Północ zaatakowała chrześcijańskie Południe, doprowadzając do śmierci ponad miliona chrześcijan. Dziś Sudan północny znów jest w stanie wojny z południowym. Nowym punktem na mapie prześladowania chrześcijan jest Bliski Wschód wychodzący z okresu zmian i perturbacji politycznych. W Iraku na początku wojny w 2003 r. mieszkało 1,2 mln chrześcijan. W 2011 r. jest ich oficjalnie 200 tysięcy. Źródła kościelne podają, że 3 tys...
Tomasz Rowiński
Ołtarz jak okienko wymiany usług Jest jednak też inny nurt wypowiedzi o latach pontyfikatu Benedykta XVI. Reprezentują go głównie laiccy wrogowie Kościoła, osoby niechętne religii lub eksksięża mający ciągoty do występów w mediach. Słyszymy od nich, że Ratzinger nic dla Kościoła nie zrobił, był papieżem nieudolnym, bezradnym, popełniającym nieustanne gafy. Oczywiście i tutaj mamy do czynienia z rodzajem mentalnej drzemki czy może raczej skrzywienia perspektywy. Jeśli oczekuje się od papieża działań mieszczących się w dwóch sloganowych słowach: liberalizacja i demokratyzacja – to faktycznie trudno zauważyć jakąś aktywność Benedykta XVI na tym polu. Równocześnie Benedykt XVI był właśnie papieżem „liberalizacji” i „demokratyzacji”, ale rozumianej w sposób odmienny, niż pojmuje to...
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Rozmaite potrzeby Liczba diecezji katolickich (w tym też greckokatolickich) nie uległa zmianie. Jest ich na tyle dużo i na tyle są dopasowane do sytuacji demograficznej, że w najbliższym czasie nie będzie potrzeby tworzenia nowych struktur. Nie zmieniły się też granice między diecezjami, choć w wielu miejscowościach, zwłaszcza w rozwijających się metropoliach, wciąż powstają nowe parafie i ośrodki duszpasterskie. Zmieniła się jedynie sprawa ordynariatu dla tych obrządków wschodnich, które nie mają swojego biskupa. I tak w 2007 r. jedyna parafia bizantyjsko-słowiańska w Kostomłotach k. Kodnia została za zgodą Stolicy Apostolskiej podporządkowana nie, jak do tej pory, prymasowi Polski, ale biskupowi siedleckiemu. Z kolei w tym samym czasie obrządek ormiańsko-katolicki przeszedł z...

Pages