Numer 1 (83)/2013

Bartosz Czarnecki
„Kiedyś nagrody za oprawy, teraz zakaz goni zakaz” Podobnie rzecz się ma z oprawami prezentowanymi na trybunach przy okazji meczów. Papierowe kartoniki, flagi, pirotechnika, serpentyny oraz konfetti. Wszystko to tworzy niepowtarzalne choreografie, które dodają kolorytu trybunom i budują frekwencję na stadionach. Jeszcze parę lat wstecz media zachwycały się działaniem kibiców, a organizatorzy rozgrywek, wraz ze sponsorami, nagradzali przedstawicieli najlepiej zorganizowanych ekip kibicowskich. Dziś za podobne oprawy na kibiców wylewa się pomyje, a ich autorów ściga policja. Dochodzi do takich absurdów, że policyjni technicy ściągają z niedopałków rac odciski palców oraz materiał DNA. Mało tego – jak zdarzyło się w Gliwicach – chwalą się porannym nawiedzaniem domów i zakuwaniem w...
Ryszard Czarnecki
Nie będę oceniał Pana jako prawnika, choć dźwięczą mi w uszach słowa „szefa wszystkich szefów” w polskim sądownictwie, czyli prezesa Krajowej Rady Sądownictwa, sędziego Antoniego Górskiego, który potępił Pańską szarżę przez epoki i przeniesienie „kaczyzmu” do stalinizmu. Dało mi również do myślenia, że przestał Pan też być właśnie rzecznikiem Sądu Okręgowego w Warszawie, po tym, jak odbył Pan swoją słynną „wycieczkę w przeszłość”. Nie będę też Pana oceniał w kontekście etyki, choć wielu sędziów w Pańskiej sytuacji osobisto-rodzinnej wyłączyłoby się z postępowań lustracyjnych. Oczywiście, ma Pan prawo uważać, że sędzia nie musi „być jak żona cezara – poza podejrzeniami”. Pan ma prawo, a my mamy prawo taką postawę oceniać. Zajmę się tylko jednym aspektem tego, co Pan zrobił. Aspektem...
Hanna Shen
Rok 2012 przyniósł zmianę warty we władzach komunistycznych Chin. Tak jak oczekiwano, na XVIII Zjeździe Komunistycznej Partii Chin Ludowych (KPChL) stanowisko sekretarza generalnego partii objął Xi Jinping. To on w marcu 2013 r. zostanie prezydentem. Jednak to nie zjazd i wybór nowych władz były najważniejszym wydarzeniem w Państwie Środka w zeszłym roku. Rok 2012 to przede wszystkim czas protestów, przebudzenia chińskiego społeczeństwa. Demonstrowano przeciwko skażonej żywności, przymusowym wysiedleniom, niskim zarobkom czy zanieczyszczaniu środowiska. Nie jest znana oficjalna liczba protestów. Po tym, jak władze chińskie przyznały, że w 2010 r. było ich 180 tys., zaprzestały podawania takich statystyk. Dlatego można jedynie przypuszczać – na podstawie informacji przekazywanych przez...
Tomasz Pompowski
Venona odkrywa karty Venona to transkrypcja korespondencji sowieckiej Ambasady w Waszyngtonie z centralą w Moskwie od 1943 do 1945 r. przechwyconej przez SIGINT (wydział ds. dekryptażu w wywiadzie USA). Z tych dokumentów wynika na przykład, że Rosjanie sprowokowali Roosevelta do wypowiedzenia wojny Japonii. A także, że zwerbowali jego najbliższego doradcę Harry’ego Dextera White’a. Dokumenty stamtąd potwierdzają także, iż, oskarżany przez lewicę i część prawicy o konfabulacje, Senator Joe McCarthy był zbyt konserwatywny. Przed senacką Komisją ds. Nieamerykańskiej Działalności, której przewodniczył, postawił tylko kilkunastu spośród kilkudziesięciu podejrzanych o współpracę ze Związkiem Sowieckim. Jednym z nich był Salomon Adler, który w czasie II wojny światowej był urzędnikiem...
Olga Doleśniak-Harczuk
19 stycznia w Genewie delegaci ze 140 państw świata wzięli udział w piątej i zarazem ostatniej rundzie negocjacyjnej w sprawie konwencji rtęciowej. Konwencja Minamata (od nazwy japońskiej zatoki i jednostki chorobowej) wejdzie w życie z chwilą ratyfikacji przez co najmniej 50 państw świata. Do przypieczętowania dokumentu ma dojść w październiku 2013 r. w Japonii. Rozmowy o konieczności redukcji emisji rtęci trwają od czasu, gdy Program Środowiskowy ONZ (UNEP) dostał zielone światło do rozpoczęcia prac nad zbiorem zakazów i nakazów mających na celu zminimalizowanie zagrożenia tym metalem. ONZ, a wraz z nią i cała Unia Europejska, wyraża dziś zaniepokojenie skażonymi rtęcią rybami, które trafiają na stoły mieszkańców państw rozwijających się. Żywe srebro zagraża jednak nie tylko biednym...

Pages