36/2009 NGP

Już ponad 2 tysiące lat temu, na długo przed pojawieniem się społeczeństwa konsumpcyjnego, stoicy doszli do wniosku, że droga do szczęścia prowadzi nie przez zaspokojenie potrzeb, gdyż rosną one szybciej niż możliwości ich zaspokojenia, lecz przez ograniczenie popytu. Choć każdy na prawo dążyć do szczęścia, to nie każdy musi mieszkać w willi z ogrodem. Moje myślenie o gospodarce zostało ukształtowane nie przez Adama Smitha, ale przez Leona XIII i jego następców. Bliska jest mi koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, której fundamenty zostały sformułowane w „Rerum novarum” i „Quadragesimo Anno”. Pociągał mnie w społecznej nauce Kościoła antykomunizm oraz przeświadczenie, że fundamentem zdrowej gospodarki jest własność prywatna, a nie państwowa, że źródłem dobrobytu jest indywidualna...
Zaufany człowiek Moskwy Bolesław Bierut pochodził z rodziny chłopskiej, urodził się na Lubelszczyźnie. To tutaj związał się z ruchem lewicowym (PPS Lewica, a następnie z KPP). Dość szybko nawiązał kontakty z sowieckimi komunistami, co zaowocowało współpracą z NKWD. Jego zaangażowanie nie umknęło polskim władzom, przez co trafił do więzienia w 1933 r. i został skazany na siedem lat więzienia. Ówczesna komisja partyjna KC KPP usunęła Bieruta z partii „za zachowanie niegodne komunisty”. Władze KPP twierdziły, że Bierut podczas śledztwa wydawał współtowarzyszy. Pobyt w więzieniu uchronił go przed zagładą, jaką Stalin zgotował przywódcom KPP w Związku Sowieckim. Po opuszczeniu więzienia jego współpraca z wywiadem sowieckim przybrała na sile. Dzięki temu jako zaufanego człowieka Moskwy...
Zaufany człowiek Moskwy Bolesław Bierut pochodził z rodziny chłopskiej, urodził się na Lubelszczyźnie. To tutaj związał się z ruchem lewicowym (PPS Lewica, a następnie z KPP). Dość szybko nawiązał kontakty z sowieckimi komunistami, co zaowocowało współpracą z NKWD. Jego zaangażowanie nie umknęło polskim władzom, przez co trafił do więzienia w 1933 r. i został skazany na siedem lat więzienia. Ówczesna komisja partyjna KC KPP usunęła Bieruta z partii „za zachowanie niegodne komunisty”. Władze KPP twierdziły, że Bierut podczas śledztwa wydawał współtowarzyszy. Pobyt w więzieniu uchronił go przed zagładą, jaką Stalin zgotował przywódcom KPP w Związku Sowieckim. Po opuszczeniu więzienia jego współpraca z wywiadem sowieckim przybrała na sile. Dzięki temu jako zaufanego człowieka Moskwy...
Zaufany człowiek Moskwy Bolesław Bierut pochodził z rodziny chłopskiej, urodził się na Lubelszczyźnie. To tutaj związał się z ruchem lewicowym (PPS Lewica, a następnie z KPP). Dość szybko nawiązał kontakty z sowieckimi komunistami, co zaowocowało współpracą z NKWD. Jego zaangażowanie nie umknęło polskim władzom, przez co trafił do więzienia w 1933 r. i został skazany na siedem lat więzienia. Ówczesna komisja partyjna KC KPP usunęła Bieruta z partii „za zachowanie niegodne komunisty”. Władze KPP twierdziły, że Bierut podczas śledztwa wydawał współtowarzyszy. Pobyt w więzieniu uchronił go przed zagładą, jaką Stalin zgotował przywódcom KPP w Związku Sowieckim. Po opuszczeniu więzienia jego współpraca z wywiadem sowieckim przybrała na sile. Dzięki temu jako zaufanego człowieka Moskwy...

Pages