26/2008 NGP

Maciej Pawlak
Gigantyczna zapora wodna na Jangcy, która dostarczy ogromnych ilości energii dla sąsiadujących z nią regionów Gdyby Mao Tse-tung dożył obecnych czasów, byłby zapewne mocno zdumiony. Kompletnie zrujnowana po tzw. Wielkim Skoku gospodarka jego kraju jeszcze 30–40 lat temu, rozpędziła się do tego stopnia, że kraj Niebiańskiego Smoka właśnie zdystansował Niemcy pod względem wielkości produktu krajowego brutto osiągniętego w 2007 r. i stał się tym samym trzecią potęgą gospodarczą na świecie po USA i Japonii. Zaskakuje to tym bardziej, że w Chinach wciąż obowiązuje anachroniczny system polityczny z autorytarnie rządzącą komunistyczną monopartią. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Chin w ubiegłym roku chiński PKB wzrósł o 11,4 proc. w stosunku do 2006 r., kiedy wynosił ok...
Autorami Raportu, który powstał w 2007 r., są David Matas, prawnik prowadzący własną kancelarię w Winnipeg, oraz David Kilgour, były członek parlamentu i były sekretarz stanu ds. Azji i Pacyfiku w rządzie Kanady. Zastrzegają oni, że rozpoczynając badanie sprawy, nie wiedzieli, jaka jest prawda. I woleli, by otrzymywane przez nich wstrząsające informacje nie potwierdziły się. Obóz śmierci w Sujiatun, w którym praktykuje się pobieranie organów  z żywych ciał, porównany do obozu Auschwitz z czasów II wojny światowej Zbrodnia doskonała Eksperci podjęli swe działania na prośbę Koalicji ds. Badania Prześladowań Falun Gong w Chinach (CIPFG). Udowodnienie przerażającego procederu kanadyjskim obrońcom praw człowieka nastręczało bowiem wiele trudności. Jedyne osoby obecne przy...
Podobnie jest z modelami wychodzenia z komunizmu. „Polska droga” ma polegać na pokojowym usunięciu komunistów od władzy (czy też na ich pokojowym odejściu); „rosyjska” na pokojowym przejęciu władzy przez oligarchów; a „chińska” na wprowadzeniu wolnego rynku przez samych komunistów, co ma nieuchronnie doprowadzić do demokratyzacji. Czy rzeczywiście tak jest? Zachód chciałby w to wierzyć i Zachód na to stawia od ponad 10 lat. Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, tak zaufały wcześniej wymyślonemu równaniu: wolny rynek plus demokracja równa się szybki wzrost gospodarczy, że wykonały proste działanie arytmetyczne: szybki wzost gospodarczy minus wolny rynek równa się demokracja, zaczęły traktować Chiny jak partnera, spodziewając się przemian politycznych i teraz – w roku olimpijskim –...
Hanna Shen
Drugi zawód Głównym źródłem informacji wywiadu chińskiego nie są wcale wysoko wykwalifikowani szpiedzy. Tylko 20 proc. informacji otrzymywanych jest poprzez agentów, za pomocą satelitów czy podsłuchu. Najcenniejszymi i najefektywniejszymi informatorami są nierzucający się w oczy cywile. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego ChRL rekrutuje studentów, naukowców wyjeżdżających na stypendia, pracowników przemysłu nowych technologii wyjeżdżających za granicę na kontrakty, często podróżujących biznesmenów czy też mieszkających za granicą obywateli chińskiego pochodzenia. Wszystko zaczyna się niewinnie, od spotkań towarzyskich, potem przychodzi odwoływanie do wspólnych korzeni i oferta pomocy w załatwieniu kłopotliwych spraw poprzez tzw. guanxi (koneksje), które w społeczności chińskiej...
Tybet to kraj o wielowiekowej tradycji i kulturze. W XX w., w latach 1913–1950, miał większość atrybutów samodzielnego i niezależnego państwa uznawanych przez prawo międzynarodowe: naród, terytorium, język, religię, pieniądz oraz niezależny rząd, który utrzymywał stosunki z innymi państwami. W 1950 r. wojsko komunistycznych Chin zajęło cały Tybet wraz ze stolicą, Lhasą, i Tybetowi siłą narzucono „Siedemnastopunktową ugodę”. ChRL gwarantowały w niej Tybetańczykom m.in.: autonomię religijną, poszanowanie dla tradycji i obyczajów, ochronę klasztorów i poszanowanie dla istniejącego systemu politycznego wraz ze specjalnym statusem dalajlamy, umowę, którą wkrótce chińscy komuniści całkowicie złamali. Po ucieczce do Indii dalajlama powołał tybetański rząd i parlament emigracyjny, wybierany w...

Pages