Kazimierz Krajewski

Po usunięciu hasła „Bircza” z tablicy na Grobie Nieznanego Żołnierza na polecenie ministra obrony narodowej już dzień po jej zamontowaniu, w mediach pojawiły się najróżniejsze komentarze i hipotezy, mówiące wręcz o jakimś rzekomym „banderowskim lobby” w Polsce. Czy tego rodzaju spekulacje były uprawnione? Czy decyzja ministra była – jak oceniają niektórzy – „skandaliczna”, czy też raczej dzięki niej Grób został uratowany przed kolejną profanacją? Grób Nieznanego Żołnierza należy do najświętszych dla Polaków narodowych symboli. Szczególnie duże znaczenie ma dla Wojska Polskiego. Na czterech tablicach umieszczonych przed II wojną światową na Grobie znajdowały się nazwy chlubnych dla oręża polskiego pól bitewnych z lat 1914–1920. Po zakończeniu II wojny...