Numer 3 (85)/2013

Leszek Misiak
Materiały wybuchowe na wraku Jeżeli katastrofa smoleńska była zwykłym wypadkiem – jak twierdzi Kreml, a za nim polski rząd i mainstreamowe media – to skąd na wraku znalazły się ślady substancji wybuchowych? W marcu 2013 r. Stanisław Zagrodzki, krewny śp. Ewy Bąkowskiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, opublikował wyniki laboratoryjnych badań pasa bezpieczeństwa z Tu-154, przeprowadzonych w USA. Analiza dokonana była pod kątem obecności substancji wybuchowych, gdyż wcześniejsze badanie detektorem wykazało, że na pasie znajdował się trotyl. Co mówią ostateczne rezultaty badań? „Wynika z nich, że na pasie, którym była przypięta pani Bąkowska, mogą być ślady DNT, związku będącego wynikiem rozkładu TNT. Byłoby to potwierdzenie tego, że na...
Grzegorz Wierzchołowski
Materiały wybuchowe na wraku Jeżeli katastrofa smoleńska była zwykłym wypadkiem – jak twierdzi Kreml, a za nim polski rząd i mainstreamowe media – to skąd na wraku znalazły się ślady substancji wybuchowych? W marcu 2013 r. Stanisław Zagrodzki, krewny śp. Ewy Bąkowskiej, która zginęła w katastrofie smoleńskiej, opublikował wyniki laboratoryjnych badań pasa bezpieczeństwa z Tu-154, przeprowadzonych w USA. Analiza dokonana była pod kątem obecności substancji wybuchowych, gdyż wcześniejsze badanie detektorem wykazało, że na pasie znajdował się trotyl. Co mówią ostateczne rezultaty badań? „Wynika z nich, że na pasie, którym była przypięta pani Bąkowska, mogą być ślady DNT, związku będącego wynikiem rozkładu TNT. Byłoby to potwierdzenie tego, że na...
Marcin Wolski
Droga zamknięta Los Sodomy i Gomory nie powinien pozostawiać złudzeń – podobnie jak praktyki jego mieszkańców. Opowiada o nich historia Lota z „Księgi Genesis”. Kiedy dwaj aniołowie przybywają do domu Lota, od razu obejście otacza  tłum mieszkańców, pragnąc z nimi „poswawolić”; próżno Lot, wierny zasadom gościnności, proponuje wydanie im swych dziewiczych córek, tłuszcza z Sodomy nie jest nimi zainteresowana, czym zresztą przypieczętowuje swój los w morzu ognia i siarki. Natomiast św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian mówi wyraźnie: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani...
Ryszard Czarnecki
Umyślnie pozwoliłem sobie przytoczyć nie tylko  najbardziej prostackie, prymitywne ataki, takie jak w przypadku Jana Pawła I, lecz także i te bardziej finezyjne, często ubrane w szaty troski o Kościół propagandowe psuedoargumenty dyżurnych intelektualistów. Łączy je wspólny mianownik: papiestwo, Kościół rzymskokatolicki, czyli po prostu „katole”, to wróg śmiertelny, którego trzeba zohydzić, ośmieszyć, skompromitować, wywołać do nich niechęć. Histeria antykatolicka w Polsce A.D. 2013 przypomina seanse medialnej nienawiści w latach stalinowskich. Przed 60 i więcej laty Kościół był czarnym ludem dla komunistów nie tylko dlatego, że miał „rząd dusz” i autorytet w dużej części społeczeństwa, lecz także był instytucją, która broniła Narodu...
Mateusz Matyszkowicz
Zresztą, każdy z nas jest po trosze małym, krnąbrnym chłopcem, któremu nie pomoże ani tęgie lanie (uwaga: nie propaguję przemocy!), ani ślęczenie w szkolnej ławce. Jedno i drugie jest mało efektowne, a chłopak sprany i upupiony w szkole nie stanie się ani o jotę lepszy niż wcześniej. Jedyne, co może nim wstrząsnąć, przemówić choć trochę do rozumu – choćby nie od razu, choćby dopiero po latach, gdy sobie już wszystko przypomni – jest starzec. Słuchajcie więc starców. Na lekturę wielkopostną wybrałem w tym roku „Starców Pustelni Optyńskiej”. Książkę niewielką, ale treściwą i gęstą jak porządny krupnik, który tak lubią starsi panowie. Może to bluźnierstwo, bo akurat ci starcy potrafili tygodniami niczego nie jeść, a już na pewno nie zupy...

Pages