Numer 12 (70)/2011

Mateusz Matyszkowicz
„Faraon” bywał i może być dziś wykorzystywany wprawdzie do walki z Kościołem. Jestem więc w stanie sobie wyobrazić, że powieść ponownie w odcinkach wydrukuje słynny tygodnik, który zarabia na antyklerykalizmie. Wszak jednym z głównych wątków jest napięcie między młodym władcą a stanem kapłańskim, między pustym skarbcem państwowym a kapłańskim złotem. Ten wątek łatwo strywializować i sprowadzić go do tego, co dziś nazywamy relacjami państwo–Kościół. Ale nie o to chodzi w powieści Prusa. Napięcie, które się tu pojawia, jest zupełnie innego rodzaju i współcześni antyklerykalizatorzy nie mogliby go przyjąć. Ramzes przecież sam wywodzi się z arcykapłańskiego rodu, ale nie, nie można go porównać z byłym księdzem. Władza Ramzesa opiera się na porządku religijnym – on go sankcjonuje i nadaje...
Jacek Kwieciński
Dzisiejsze próby debat, kwestie tzw. federacji europejskiej, obrona państw narodowych i ich uprawnień, troska o suwerenność – to żadne novum. A ta obrona, tak dziś aktualna, na pewno nie jest jakąś polską aberracją. Obserwując to, co się dzieje, warto przypomnieć historyczną postać Margaret Thatcher. Owszem, Wielka Brytania ma swą specyfikę. Tak, M. Thatcher walczyła, jak powinna, jak było jej obowiązkiem, o brytyjskie interesy. Ale bynajmniej nie tylko. Chodziło jej o kształt, o cele Unii, o działanie eurokratów, o przyszłość Europy. O wszystkim tym mówiła bez ogródek, z wielką odwagą. Przestrzegała. I, co widać coraz wyraźniej, miała rację. Nie sposób przy tym oskarżać ją o jakąś ksenofobię czy izolacjonistyczny nacjonalizm. Bo długo była euroentuzjastką (powołując się m.in. na...
Małgorzata Matuszak
Jak stwierdził Georg Kerschensteiner, „świadome urzeczywistnianie w sobie wartości jest samowychowywaniem, świadome urzeczywistnianie wartości w kimś jest wychowywaniem innych”. Czym jest jednak „urzeczywistnianie wartości w kimś”? Czy można porównać „wychowywanie” do „wytwarzania”? Jest to niebezpieczne ujęcie wychowania, łatwo bowiem  przerodzić się może w proces zawładania. „Urzeczywistnianie wartości” podobne jest raczej do odkrywania tego, co już jest w wychowanku, nie jest jednak jeszcze w pełni. Jak pisał Martin Buber, ten, kto doznaje wychowania, jest „już ukształtowany, a jednak jeszcze do ukształtowania”. Ogólnie rzecz biorąc, wychowanie odnieść można do kategorii „działanie–doznawanie”. Choć Arystoteles procesy te oddziela, to w „Fizyce” pisze rzecz bardzo...
Tomasz Sakiewicz
Jednak świat już dawno przekroczył wszelkie zdolności nabywania zalewającej nas tandety. Zaczęła się więc ucieczka pieniądza do inwestowania w dobra bardziej trwałe: złoto, ropę i nieruchomości. Wzrost cen ropy doprowadzał do kolejnych kryzysów i zachęcał do poszukiwania innych źródeł energii. Najprawdopodobniej za chwilę jej rolę jako najważniejszego źródła energii przejmie gaz. Ponieważ niekonwencjonalne złoża tego surowca odkryto głównie u jego konsumentów, państwa żyjące z eksportu gazu i ropy zaczną mieć poważne kłopoty. Przekleństwo rynku energetycznego polegającego na tym, że źródła energii jako świetna inwestycja stały się ważnym nośnikiem wartości, doprowadzi, nie po raz pierwszy zresztą, do zmiany tego rynku. O wiele gorsza jest sytuacja z nieruchomościami. Ziemia czy domy...

Pages