Numer 11 (81)/2012

ks. prof. Tadeusz Guz
1. LUTER, MARKS, KONTRKULTURA, ZGUBNA TRADYCJA KRYTYKI WSZYSTKIEGO Ideologia powstaje na przestrzeni wieków lub przynajmniej na przestrzeni wielu, wielu lat. Jest to uporządkowany system, który wzrasta, aż do zmiany w całościową wizję świata. Również marksizm miał takie ambicje. Mimo iż ten system akurat – skumulowany oraz wyartykułowany przez Marksa, Engelsa oraz Lenina i Stalina – powstawał w stosunkowo krótkim czasie w porównaniu do innych, to jednak nie narodził się jednej nocy. Żeby ideologia była spójna, potrzeba dużo czasu oraz systematycznego wysiłku wielu ludzi, a także nauk, takich jak filozofia, prawo, polityka, ekonomia czy historia, oraz sztuki i moralności. Innymi słowy – należy zaangażować w to całą kulturę. Rozprawa z kulturą Marksizm charakteryzuje światopogląd...
Tomasz Sakiewicz
Prognozy co do Polski są mniej odległe. Kluczowa jest właśnie nasza dekada. Rzeczywiście Polska rozwija się nieco szybciej niż inne kraje europejskie. Rozwój ten trwa nieprzerwanie od 20 lat (PKB wzrosło po raz pierwszy za rządu Jana Olszewskiego). Według Leszka Balcerowicza za kolejnych 20 lat możemy dogonić poziomem życia Niemcy. Biorąc pod uwagę problemy gospodarcze Niemiec, być może stanie się to wcześniej. Ale nasza sytuacja polityczna nie jest w takim stopniu determinowana przez Berlin, jak przez Moskwę. Sojusze w samej Unii łatwiej odwrócić. Rosja w ogóle nie dostrzega w nas partnera, tylko obszar swoich wpływów. Słabnięcie Moskwy da więc Warszawie możliwość bardzo swobodnego kreowania polityki. Jeżeli dojdzie do zupełnego załamania gospodarczego i politycznego Rosji, Polska będzie...
Katarzyna Gójska-Hejke
Komunizm odebrał pokoleniom Polaków godność i poczucie własnej wartości. Terrorem, wszechobecnym kłamstwem, bezczeszczeniem najważniejszych wartości wbił w nas przekonanie o własnej słabości. Używając słów Piłsudskiego, zgładził człowieka z mentalnością nieniewolniczą. Dlatego dzisiejsi obywatele wolnej Rzeczypospolitej szczególnie potrzebują przywracania prawdy o komunizmie. Tylko ona jest remedium na tkwiące w wielu z nas poczucie niższości, przeświadczenie o byciu gorszą częścią Europy. Poprzez uświadomienie potworności doświadczenia kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej w Polsce, skali kolaboracji, ale i bezkompromisowego oporu – możemy stać się silniejsi. Zrozumiemy, iż niepodległość, którą udało nam się w końcu osiągnąć, to wielka sprawa. Ale aby tak się stało, potrzeba polityków...

Pages