Numer 10 (140)/2017

Sylwia Krasnodębska
Próbował skonstruować statek kosmiczny, wydawał gazetę w Nagasaki i zamienił celę śmierci w kaplicę. 13 października na ekrany kin wchodzi film „Dwie korony” Michała Kondrata o św. Maksymilianie Kolbem. Fabularyzowany dokument to opowieść o człowieku, który wybrał drogę posłuszeństwa i tytanicznej pracy. I tak naprawiał świat. Jak najbardziej realnie. Miał ogromne poczucie sprawiedliwości. To święty na dzisiejsze czasy – mówi w filmie Japonka pracująca w St. Kolbe Museum w Nagasaki. Muzeum imienia naszego świętego otwarto w miejscu, gdzie franciszkanin zamieszkał zaraz po przybyciu do Japonii (z Polski docierał tam dwa miesiące). Na schodach, które do niego prowadzą, rozłożono czerwony dywan. Szalony Maks Film jest...
Sylwia Krasnodębska
„W powietrzu siejemy strach i spustoszenie; w piekle niemieckich obozów tworzymy ruch oporu; łamiąc szyfr Enigmy, ratujemy życie milionów ludzi. W podziękowaniu zostajemy zdradzeni”. IPN zlecił wykonanie filmu animowanego „Niezwyciężeni”, opowiadającego o 50 latach wojny, jaką toczyli Polacy w latach 1939–1989. Główna teza obrazu osnuta jest wokół faktu, że wojna dla Polaków nie skończyła się w 1945 r. Słowem-kluczem opowieści jest „opór”. Sposobów opowiedzenia tej historii może być mnóstwo. Wygrał pomysł, by był to krótkometrażowy, niewiele ponadczterominutowy film. Twórcy uznali, że bohater będzie symboliczny. Choć pojawiają się w animacji rtm. Witold Pilecki, tworzący ruch oporu w Auschwitz, Jan Karski, idący z raportem o ...
„Igrzyska śmierci” jako całość to opowieść przede wszystkim o roli mediów w dzisiejszym świecie. Na pozór wszystko podporządkowane zostaje rozrywce, ta zaś jest narzędziem kontroli, utrzymuje ludzi w strachu, poczuciu beznadziejności, a zarazem pomaga szczuć ich na siebie z wykorzystaniem ich przedstawicieli –  trybutów uczestniczących w igrzyskach. Gdy Amerykę pustoszyły kolejne klęski żywiołowe, media, również polskie, obiegła wiadomość, że znana amerykańska aktorka Jennifer Lawrence znalazła winnego tej sytuacji. – Ta katastrofa to gniew matki natury za wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA – miała powiedzieć. – To się zaczęło, kiedy go wybrano. Huragany, które niszczą Teksas i Florydę, zostały pobudzone przez ten wybór. Słowa te szybko...
Małgorzata Matuszak
Trudno mówić o modlitwie, trudno o niej pisać. Jest ona doświadczeniem wewnętrznym, bardzo osobistym, intymnym, którym niełatwo się dzielić, dynamicznym, zmieniającym się wraz z tym, jak ewoluujemy, jak rozwijamy się wewnętrznie. Niezależnie bowiem od tego, czy mówimy o modlitwie osobistej czy wspólnotowej, winna ona być zawsze doświadczeniem wewnętrznym, indywidualnym, jeśli bowiem takim nie jest, staje się jedynie formą bez treści. Każda z obydwu postaci modlitwy jest ważna, jednej nie da zastąpić się drugą, obie potrzebne są do wzrostu. Modlitwa wspólnotowa przypomina nam o tym, że jesteśmy częścią Kościoła, wspólnoty w wierze i tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, wciąż żywej, bo wiecznie żywy jest Trójjedyny Bóg....
Przedstawimy kilka uwag ważnych i dla przedsiębiorców, czujących potrzebę rozwojowej zmiany i pragnących w tym celu uzyskać dofinansowanie od państwa, i dla ich partnerów, pomocnych w takiej zmianie. Uwagi te są ważne także w skali makroekonomicznej, gdyż określony model wspomagania zmian w firmach przekłada się na łączny, systemowy efekt dla gospodarki jako całości. Przedsiębiorca, dokonując zmian, nie obędzie się na ogół bez specjalistycznego partnera zewnętrznego. Jednakże, aby przedsiębiorca mógł otrzymać dofinansowanie, jego partner wspomagający, zwany dalej Ośrodkiem Innowacji (OI), uzyskać musi obecnie akredytację Ministerstwa Rozwoju (MR), procedowaną przez jego Departament Innowacji (DI). Aktualny system akredytacji OI, świadczących usługi...

Pages