21/2007 NGP

Kryptonim „Pasożyty” Od 1947 do 1956 r. ukrywał się w Brzezinach w pow. tomaszowskim pod przybranym nazwiskiem Stanisława Kowalskiego. Poszukiwaniami „Wrzosa” kierowały od marca 1952 r. PUBP w Tomaszowie Lubelskim i Lubaczowie. Urząd w Tomaszowie sprawę odnalezienia „Wrzosa” prowadził pod kryptonimem „Pasożyty”, dążąc do wykrycia „nielegalnej organizacji rekrutującej się z b.[yłych] członków org.[anizacji] AK, BCh i PSL mikołajczykowskiego” pod dowództwem Stefana Kobosa. W tej sprawie UB zwerbował ok. 50 informatorów. Część odmówiła jednak współpracy. Jeden z nich na spotkaniu z prowadzącym go pracownikiem PUBP w Tomaszowie swoją odmowę tłumaczył tym, że „to nie godzi się z jego etyką religijną”. W lipcu 1955 r., wobec braku pozytywnych wyników śledztwa, Komitet ds. Bezpieczeństwa...
Bohdan Urbankowski
Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski (Po lewej) Komenda Naczelna POW podczas ćwiczeń w 1917 r. Stoją od lewej: K. Krzewski, T. Kasprzycki, B. Miedziński, J. Gąsiorowski, Komendant Piłsudski, Wojsznar-Opieliński, H. Paszkowski, W. Denhoff-Czarnocki, W. Jędrzejewicz, S. Trojanowski, S. Pomarański. Ostatni hołd lotników Trumna na ramionach generałów opuszcza Belweder (wieczór 15 maja 1935 r.) Słowa wypowiedziane przez Józefa Piłsudskiego podczas składania prochów Słowackiego na Wawelu odnoszą się również i do samego Marszałka. Jest jakimś niezwykłym symbolem, że pogrzeb Piłsudskiego właściwie nie został dokończony, że jego trumna nie spoczęła w sarkofagu, lecz stoi niepochowana w wawelskiej krypcie. Życie Piłsudskiego potoczyło się tak, jakby zaprojektował je Wyspiański....
Andrzej Gwiazda
Po powrocie do Polski szkoła i prasa nauczały nas, że Polska zawdzięcza niepodległość wyłącznie Włodzimierzowi Iljiczowi. Pamięć o Marszałku i 11 Listopada miała być planowo wykreślona. Gdy jednak na początku lat 70. w grupie taterników kłóciłem się w kolejce elektrycznej z Tadziem, fanem Dmowskiego, podszedł do mnie siwy kolejarz. „Panie, pan tak pięknie mówi o Marszałku, a ja już myślałem, że wszyscy Go zapomnieli”. Miał łzy w oczach. Odeszliśmy w kąt przedziału i zaśpiewaliśmy „Pierwszą Brygadę”. W 1979 r. Andrzej Bulc, członek Komitetu Wolnych Związków Zawodowych, przyniósł do „Elmoru” taśmę z nagraniem głosu Piłsudskiego. Fabryka stanęła. Przez dwa dni 2,2 tys. robotników, urzędników i inżynierów słuchało głosu Marszałka. W WZZ czytaliśmy „Bibułę” Piłsudskiego, ze zdumieniem...
Początki Wielu Polaków zaciągających się do służby u boku US Army miało nadzieję, że w momencie wybuchu konfliktu z Sowietami będą mogli z bronią w ręku jako pierwsi znaleźć się w wyzwalanej Polsce. Nadzieje te były nieoficjalnie podtrzymywane także przez czynniki amerykańskie, które, licząc się z możliwością konfliktu Wolnego Świata z Moskwą, dawały sygnały, że powstające oddziały to rodzaj ukrytej pod szyldem służby pomocniczej polskiej siły zbrojnej. Oprócz masowego napływu ochotników w skład formacji weszła w całości Brygada Świętokrzyska, zgrupowanie partyzanckie NSZ, które przedostało się z Polski do zachodnich Czech, gdzie w kwietniu 1945 r. połączyło się z Armią Amerykańską. W początkowym okresie nie było koszar. Żołnierze kompanii wartowniczych kwaterowali w obozach...

Pages