Temat miesiąca

Olga Doleśniak-Harczuk
W 1974 r. Steinbach wstąpiła do CDU, a trzy lata później została mianowana asystentką frakcji do spraw młodzieży, zdrowia, organizacji, personelu, gospodarki mieszkaniowej i warunków socjalnych we Frankfurcie nad Menem. Pełniła tę funkcję do 1990 r. W 1998 r. stanęła na czele Związku Wypędzonych (Bund der Vertriebenen). W tym samym roku została również deputowaną do Bundestagu z ramienia CDU. Od 2000 r. piastuje urząd przewodniczącej Fundacji Centrum przeciw Wypędzeniom (Zentrum gegen Vertreibungen). Dwa lata temu Steinbach została rzecznikiem ds. praw człowieka i pomocy humanitarnej klubu parlamentarnego CDU/CSU w Bundestagu. Jest również członkiem Ziomkostwa Prus Zachodnich, rady ZDF (Program Drugi telewizji niemieckiej) i Instytutu Goethego. Erika Steinbach „wypłynęła” na...
Olga Doleśniak-Harczuk
W 2004 r. Pawelka w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Junge Freiheit” krytycznie odniósł się do postawy, w myśl której, nie należy stawiać niemieckich ofiar II wojny światowej na równi z ofiarami narodowego socjalizmu. W konsekwencji takiej postawy dochodzi do „pielęgnowania wyrzutów sumienia na plecach niemieckich ofiar”. Na pytanie dziennikarza, czy Powiernictwo Pruskie powstało niejako w reakcji na nieudolność niemieckiego rządu, Pawelka odpowiedział twierdząco. W tym samym wywiadzie szef Powiernictwa opowiadał o przygotowaniach do odzyskania „niemieckiego mienia” na fali zbliżającej się akcesji Polski w struktury unijne. Liczył na pomoc unijnych przepisów tępiących każdy przejaw dyskryminacji rasowej – pod co podciągnął „wypędzenie” niemieckiej ludności. „W pierwszej kolejności jednak...
Maciej Pawlak
Późny Gomułka – Gierek Bowiem coraz więcej tego typu spraw dotyczy osób, obywateli polskich, które – na mocy porozumień polsko-niemieckich – wyjeżdżały od końca lat 60. i, głównie, w latach 70., aż po lata 80. do Niemiec (tzw. łączenie rodzin). Obecnie coraz więcej spośród nich domaga się zwrotu pozostawionych wówczas nieruchomości. Zgodnie z porozumieniami z czasów późnego Gomułki i Gierka Polacy, którzy udowodnili swoje niemieckie korzenie, mogli wyjeżdżać do RFN. W zamian za otrzymanie paszportu i prawo wjazdu do Niemiec, musieli zrzec się polskiego obywatelstwa i posiadanych nieruchomości. Tylko części z tych osób, co najmniej kilkuset tysiącom, udało się tuż przed wyjazdem sprzedać posiadane mieszkania, domy czy działki. Jak twierdzi senator Jerzy Szmit problem polega na tym,...
Maciej Pawlak
Skoro do tej pory wydano różne regulacje, które dotyczyły tego zagadnienia i które dotąd obowiązują, po co tworzyć nową ustawę? Ustawa powstała dlatego, że te regulacje prawne były cząstkowe. To tak, jak gdyby równocześnie inne przepisy regulowały oddzielnie, jakie prawa ma pana ręka, jakie ma noga czy nos. A nie ma jednej regulacji dotyczącej całości, dotyczącej całego człowieka. Nasze przepisy wywodzimy najpierw z prawa międzynarodowego. Jednak jego doktryna prezentowana przez Polskę i niektóre środowiska w Niemczech jest diametralnie sprzeczna ze sobą. Dlatego, że my uważamy, iż sprawa jest załatwiona i Niemcy też uważają, że sprawa jest załatwiona przez państwo. Ale, odcinając się od roszczeń, Niemcy ich nie blokują ani nie biorą na siebie ich załatwienia. Czy faktycznie...
Maciej Pawlak
Zanim powstała Unia Przypomnijmy, że rok później z inicjatywy byłego francuskiego premiera Roberta Schumana powstała tzw. Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Stanowiła ona zalążek obecnej Unii Europejskiej, a zarazem pierwszy etap integracji gospodarczej na naszym kontynencie. Co zrozumiałe, w sytuacji istnienia żelaznej kurtyny nowa organizacja mogła wówczas grupować jedynie demokratyczne kraje zachodnioeuropejskie. Dopiero po kolejnych sześciu latach, w 1957 r., na mocy Traktatu Rzymskiego, powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), którą można uznać za właściwego protoplastę obecnej UE. W chwili założenia liczyła sześciu członków (Niemcy zachodnie, Francja, Włochy i Benelux – Belgia, Holandia, Luksemburg). Na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r. EWG została przekształcona we...

Pages