Dyskusje, wywiady

Maciej Pawlak
Jakie działania na rzecz poprawy funkcjonowania opieki zdrowotnej uważa Pan za najpilniejsze? Należy poznać rzeczywiste dane dotyczące naszej ochrony zdrowia. Ile naprawdę Polska wydaje na ten cel? Lekarze twierdzą, że 4 proc. PKB. Podają jednak wydatki publiczne jako całość wydatków polskiego społeczeństwa. Dane publikowane przez Światową Organizację Zdrowia, opierając się na informacjach naszego Ministerstwa Zdrowia, mówią o poziomie powyżej 6 proc. PKB. Natomiast różne, niezależne źródła podają nawet 8–9 proc. Istnieją zasady przyjęte przez państwa OECD, jak należy to liczyć. Wydatki na ochronę zdrowia to pieniądze publiczne i prywatne. Te publiczne powinny objąć także środki na dopłaty do zakupu leków, szkolnictwo medyczne, na zwolnienia lekarskie (płacone przez ZUS i pracodawców)...
Witold Gadowski
Jacy oni? Ci, którzy dziś sprawują w Rosji despotyczną, niepodzielną władzę. Mówi pan o Władimirze Putinie? Nie. Mówię o tych, którzy sprawują w Rosji realną władzę. To w Rosji nie rządzi prezydent Putin? On był ledwie podpułkownikiem KGB. Jest prezydentem, bo tak chciał „dyrektoriat”, kilku wpływowych generałów dawnego KGB, takich jak Iwanow czy Patruszew. Dostał władzę i jednocześnie postawiono mu ultimatum, że w 2008 roku ma po prostu zniknąć. Jak to zniknąć? Przecież dziś jest najpopularniejszym politykiem w Rosji. Władcą, a niektórzy już dziś mówią o nim „car”. Tak mówią tylko „znawcy” Rosji, którzy nie zauważają kulis obecnych mechanizmów władzy w tym kraju. Od momentu gdy oligarchowie, tacy jak Bieriezowski, Gusinski, Abramowicz, Chodorkowski czy Deripaska,...
Maciej Marosz
Jak opisać Polaków pracujących dla Stasi? Istniały różne punkty zaczepienia do tego, że ktoś rozpoczynał współpracę. Czasem współpracownikami stawali się studiujący w NRD, dziennikarze, pracownicy ośrodków kulturalnych, robotnicy sezonowi, księża. W Polsce elity uformowane przez PRL wciąż blokują lustrację. Podobnie mogło być w Niemczech z dziedzictwem NRD, jednak rozliczenia dokonano. Doświadczenia polskie i niemieckie trudno porównywać. O różnicach decydował fakt, że istniały dwa państwa niemieckie. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku na terenie całego kraju zaczął funkcjonować doskonale działający, sprawny system demokracji. W Polsce nie można było tak zrobić, nowy ustrój budowano praktycznie od podstaw. Był to proces dłuższy. W Niemczech było sporo osób po studiach,...
Maciej Marosz
Ostatnio media przekazały informację o pięciuset agentach Stasi, którzy działali w Polsce. Czy to wiarygodne dane? To jest kwestia, którą trzeba dalej badać. Mówiłem to ostatnio w polskiej telewizji, że Instytut Pamięci Narodowej powinien szybko nawiązać kontakt z Federalnym Urzędem Badania Akt Stasi (BStU) w Berlinie. Wiele faktów z przeszłości PRL i NRD domaga się potwierdzenia w wyniku wspólnych badań. Opozycjoniści z „Solidarności” wspólnie z dr Hanne Labrenz-Weiss zidentyfikowali nazwiska trzech agentów Stasi. Jak werbowano agentów Stasi w Polsce? Podstawą werbowania w Polsce była zgodność ideologiczna. Wśród funkcjonariuszy władzy w Polsce panowało przekonanie, że bez braterskiej pomocy wydarzenia w państwach bloku nie będą przebiegać pomyślnie dla komunizmu. Dlatego...
Tomasz Sakiewicz
W każdym z nas jest coś z Judasza. Nie cały Judasz, ale jego cząstka. Bo każdy z nas ma swoje ideały, pragnie je realizować, chce być wielki. Jednocześnie jest w nas ten element słaby, grzeszny, czasem także kłamliwy. Jest przeszłość, która nad nami ciąży. Czasem nam się wydaje, że któryś z tych niedobrych elementów przekreśla nas we własnych oczach, w oczach Boga, w oczach opinii publicznej. Zmagamy się z tą świadomością, pojawia się napięcie. Łatwo rehabilitować Judasza po to, żeby usprawiedliwić samego siebie, żeby nie trzeba było w sobie zmieniać tej cząstki judaszowej ani jej nawracać, a w końcu ją zaakceptować. Judasz chciał być wielki? Tak! Był zelotą, żydowskim patriotą. Chciał powstania przeciwko rzymskiej okupacji. Mesjanizm rozumiał jako zjawisko polityczne. Trudno mu...

Pages