Maciej Pawlak

Maciej Pawlak
Dekada konfliktów Osią sporu młodych ze starszymi stał się stosunek do wojny w Wietnamie. Prowadzona przez Amerykanów od początku lat 60., jeszcze za kadencji Johna Kennedy’ego, szybko przerodziła się w krwawy konflikt, w którym Wietnamczycy, popierani przez cały ówczesny świat komunistyczny, zaczęli niespodziewanie stawiać coraz bardziej zdecydowany opór. Wojska amerykańskie, zasilane przez młode pokolenie wychowane po II wojnie światowej, choć wyposażone w najnowocześniejszą wówczas broń, ponosiły z każdym rokiem duże straty liczone przede wszystkim dziesiątkami tysięcy zabitych i rannych. Hasła pokolenia beat generation, z wyznającymi jeszcze w latach 50. tzw. wolną miłość (także homoseksualną) i niestroniącymi od narkotyków Kerouacem i Ginsbourgiem, trafiły w USA na podatny grunt....
Maciej Pawlak
Późny Gomułka – Gierek Bowiem coraz więcej tego typu spraw dotyczy osób, obywateli polskich, które – na mocy porozumień polsko-niemieckich – wyjeżdżały od końca lat 60. i, głównie, w latach 70., aż po lata 80. do Niemiec (tzw. łączenie rodzin). Obecnie coraz więcej spośród nich domaga się zwrotu pozostawionych wówczas nieruchomości. Zgodnie z porozumieniami z czasów późnego Gomułki i Gierka Polacy, którzy udowodnili swoje niemieckie korzenie, mogli wyjeżdżać do RFN. W zamian za otrzymanie paszportu i prawo wjazdu do Niemiec, musieli zrzec się polskiego obywatelstwa i posiadanych nieruchomości. Tylko części z tych osób, co najmniej kilkuset tysiącom, udało się tuż przed wyjazdem sprzedać posiadane mieszkania, domy czy działki. Jak twierdzi senator Jerzy Szmit problem polega na tym,...
Maciej Pawlak
Skoro do tej pory wydano różne regulacje, które dotyczyły tego zagadnienia i które dotąd obowiązują, po co tworzyć nową ustawę? Ustawa powstała dlatego, że te regulacje prawne były cząstkowe. To tak, jak gdyby równocześnie inne przepisy regulowały oddzielnie, jakie prawa ma pana ręka, jakie ma noga czy nos. A nie ma jednej regulacji dotyczącej całości, dotyczącej całego człowieka. Nasze przepisy wywodzimy najpierw z prawa międzynarodowego. Jednak jego doktryna prezentowana przez Polskę i niektóre środowiska w Niemczech jest diametralnie sprzeczna ze sobą. Dlatego, że my uważamy, iż sprawa jest załatwiona i Niemcy też uważają, że sprawa jest załatwiona przez państwo. Ale, odcinając się od roszczeń, Niemcy ich nie blokują ani nie biorą na siebie ich załatwienia. Czy faktycznie...
Maciej Pawlak
Zanim powstała Unia Przypomnijmy, że rok później z inicjatywy byłego francuskiego premiera Roberta Schumana powstała tzw. Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Stanowiła ona zalążek obecnej Unii Europejskiej, a zarazem pierwszy etap integracji gospodarczej na naszym kontynencie. Co zrozumiałe, w sytuacji istnienia żelaznej kurtyny nowa organizacja mogła wówczas grupować jedynie demokratyczne kraje zachodnioeuropejskie. Dopiero po kolejnych sześciu latach, w 1957 r., na mocy Traktatu Rzymskiego, powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), którą można uznać za właściwego protoplastę obecnej UE. W chwili założenia liczyła sześciu członków (Niemcy zachodnie, Francja, Włochy i Benelux – Belgia, Holandia, Luksemburg). Na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r. EWG została przekształcona we...
Teresa Wójcik
Zanim powstała Unia Przypomnijmy, że rok później z inicjatywy byłego francuskiego premiera Roberta Schumana powstała tzw. Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Stanowiła ona zalążek obecnej Unii Europejskiej, a zarazem pierwszy etap integracji gospodarczej na naszym kontynencie. Co zrozumiałe, w sytuacji istnienia żelaznej kurtyny nowa organizacja mogła wówczas grupować jedynie demokratyczne kraje zachodnioeuropejskie. Dopiero po kolejnych sześciu latach, w 1957 r., na mocy Traktatu Rzymskiego, powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), którą można uznać za właściwego protoplastę obecnej UE. W chwili założenia liczyła sześciu członków (Niemcy zachodnie, Francja, Włochy i Benelux – Belgia, Holandia, Luksemburg). Na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r. EWG została przekształcona we...

Pages