Jan Matkowski

Jan Matkowski
Karta Polaka na Ukrainie Według szacunków na Ukrainie o Kartę Polaka może wystąpić od 140 tys. do około pół miliona obywateli. Do chwili obecnej konsulaty polskie na terenach postradzieckich otrzymały ponad 16 tys. zgłoszeń, z których około 7 tysięcy należy do obywateli Ukrainy. Tylko ponad 50 proc. zgłoszonych otrzymało potwierdzenie przynależności do polskiego narodu. Edward Dobrowolski, kierownik wydziału konsularnego w Kijowie, nie ukrywa kłopotów z wydaniem KP: „W 2008 r. w Kijowie wydaliśmy 1017 Kart. O prognozowaniu statystyk trudno mówić, ponieważ w styczniu roku bieżącego przyjęliśmy 410 wniosków, a w lutym prawie o połowę mniej – 260. Jednak i tak jest to dużo w porównaniu z rokiem 2008. To wielki postęp, nie tylko z tego powodu, że przychodzą ludzie, ale również dlatego,...
Jan Matkowski
(Zdjęcie górne lewe) Trudno polubić mongolskie miasto – chaotycznie wybudowane domy, zaśmiecone ulice, wyraźny kontrast między bogactwem a biedą nie robią dobrego wrażenia (Zdjęcie górne prawe) Wiele mongolskich cmentarzy jest jakby zapomnianych dla świata. Tu ważniejsze jest życie, bo, jak mówią Mongołowie, zmarłym i tak nic już nie pomoże Sceptycy nazywają historyczne hordy Czyngis-chana prachińskimi i prarosyjskimi, tym samym zabierając Mongołom ich dumę narodową. Dzieje się tak, gdyż wielu nie chce pogodzić się z faktem, iż tak nieliczny naród panował niegdyś nad terenami, które dzisiaj znamy jako Chiny i Rosja. Mongolski ród Czyngis-chana wywarł jednak w tamtych czasach ogromny wpływ na sytuację geopolityczną, co jest odczuwalne również i dziś. Namioty, bydło i...
Jan Matkowski
Co jest przyczyną politycznych kryzysów na Ukrainie? Mają one wiele przyczyn. Moim zdaniem, głównymi są trzy zasadnicze cechy właściwe ukraińskiemu społeczeństwu: brak kultury politycznej, brak politycznej dojrzałości i to (o czym trzeba mówić otwarcie), że Ukraińcy nie mają elity politycznej. 20 lat temu, na Zachodzie powiedziano, że z postradzieckimi państwami można będzie mieć kontakty tylko wtedy, gdy do władzy dojdzie nowa generacja. Te przyczyny są decydujące w sytuacji, jaka zaistniała teraz w ukraińskiej polityce. Przesądziły o tym, że każda siła polityczna tworzy sama i dla siebie reguły gry w politycznych procesach. I każda ma tylko jeden cel – osiągnąć władzę za pomocą jakichkolwiek środków. To, co dzieje się teraz w polityce ukraińskiej, to ostra walka, która nie ma żadnych...
Jan Matkowski
Rzeź humańska Rzeź humańska to jedna z największych zbrodni tej akcji, a jej przebieg świadczy o charakterze powstania i jego prawdziwych przyczynach. Humań był miastem centralnym posiadłości rodziny Potockich i przypominał prawdziwą twierdzę. Właściciel tych ziem, Franciszek Potocki, wyznaczył do administrowania Humańszczyzną Rafała Mładanowicza, mianując go wojewodą kijowskim. Wraz z Mładanowiczem do Humania przybył oddział żołnierzy, przywieziono też 32 armaty. W czasie koliszczyzny w Humaniu znajdowały się również oddziały wojska polskiego liczące 300 dragonów, 300 żołnierzy artylerii oraz oddział techniczny, którym dowodził Lenart. Oprócz tego w mieście stacjonowało około tysiąca kozaków, którymi dowodzili trzej polscy pułkownicy oraz trzej setnicy – jednym z nich był Iwan Gonta....
Jan Matkowski
„Głupim jest polityk, który w młodości nie był socjalistą, a jeszcze głupszy ten, który po trzydziestce nim został” – mówiło się na początku XX wieku. Bardzo wcześnie socjalistą został i Petlura; z tego powodu w 1901 roku wyrzucono go z seminarium duchownego. Dołączył wtedy do działalności rewolucyjnej na rzecz obalenia rosyjskiej hegemonii nad wieloma narodami. Pracował jako nauczyciel i dziennikarz, a po 1918 roku aktywnie walczył z bolszewizmem. W 1918 roku sformował tzw. oddział kozacki, który w tymże roku stłumił w Kijowie powstanie miejscowych bolszewików. W 1919 roku ataman Petlura stanął na czele Dyrektorii – rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Od 1919 roku do śmierci w 1926 roku Petlura był dla Ukraińców żywym symbolem walki o niepodległość. Gdy w 1920 roku podpisano sojusz z...

Pages