DUCH OBJAWIA SIĘ W TRADYCJI

Tradycja jest jedyną realną wartością kultury i jedynym jej miernikiem. Bez tradycji nie ma kultury. Tradycja bowiem jest dziełem i siedzibą ducha. Człowiek różni się od innych istot posiadaniem tradycji, czyli duszy. Istnienie tradycji jest – po Objawieniu – głównym dowodem istnienia duszy. Nawet marksiści uznają istnienie ducha w działalności ludzkiej, chociaż usiłują go wyłowić z morza materii.

Wszystko, czego ludzkość dokonała i co jest treścią życia człowieka, jest pojęciem duchowym. Wypływa z ducha, objawia się, utrwala i tworzy tradycję. Tradycja jest jakby przewodnikiem lub anteną ducha.

Uczynić z człowieka zwierzę

Rzeczywistość...
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: