Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

DUCHOWE KALECTWO POLSKI

Dodano: 31/12/2010 - Numer 12 (58)/2010
Przedstawiamy dziś w „Nowym Państwie” sylwetkę wybitnego znawcy Rosji Włodzimierza Bączkowskiego. Zaś w dziale „Retrospekcje” dwa obszerne kawałki jego książek. Pierwszy mówi o źródłach choroby, której objawy po smoleńskiej tragedii zobaczyliśmy jak na dłoni. O tym, jak okupacja przez Rosję 80 proc. ziem polskich przez 150 lat zniszczyła polską świadomość narodową i uczyniła nas bezbronnymi wobec imperialnej polityki Moskwy. Bączkowski pisał o tym w 1936 r., a więc jeszcze przed komunistyczną okupacją naszego kraju, która zwielokrotniła opisywane przez niego zjawiska. Drugi tekst to fragment książki „Rosja wczoraj i dziś” z 1946 r., przetłumaczonej na wiele języków, która była podręcznikiem w prestiżowym National War College (Narodowej Uczelni Wojennej) w Waszyngtonie, podlegającym amerykańskiemu Departamentowi Obrony. Bączkowski klasyfikuje w niej azjatyckie, podstępne strategie niszczenia wroga stosowane przez Moskwę i ich adaptację przez komunizm. Przytaczany fragment dotyczy moskiewskiej strategii „cofania się”, zdolności do odwrotu w obliczu silniejszego przeciwnika. A wszystko po to, by zyskać na czasie, poczekać na demoralizację przeciwnika i na nowo zaatakować. Bączkowski opisuje, jak bolszewicy, którzy doszli do władzy pod hasłem walki z imperializmem carskim, ogłosili później, że są spadkobiercami zwycięstw carskiego imperium, zaś Lenin okazał się nowym Piotrem Wielkim. Jak po zburzeniu cerkwi i mordowaniu tysiącami prawosławnych duchownych, cerkwie te odbudowywali
     
15%
pozostało do przeczytania: 85%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze