Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

KULTURA BOLSZEWIZMU A INTELIGENCJA POLSKA

Dodano: 30/09/2010 - Numer 9 (55)/2010
Polska Agencja Telegraficzna (P.A.T.), w wiadomości z Moskwy, pod datą 23 listopada 1933 r., podała, co następuje: „Korespondent warszawski »Izwiestij« w obszernym komentarzu zwraca uwagę na objawy zbliżenia polsko-sowieckiego na polu politycznym i kulturalnym, podkreślając, że zbliżenie to znalazło przychylny oddźwięk w najszerszych kołach społeczeństwa polskiego. Autor wymienia wizytę Karola Radka w Warszawie, pobyt historyków i lekarzy sowieckich w stolicy Polski, wydanie specjalnego numeru »Wiadomości Literackich« odpowiedzi pisarzy polskich na ankietę w sprawie stosunku do Z.S.R.R. oraz sympatję publiczności polskiej okazywaną dla sowieckiej sztuki teatralnej i filmu”. [...]Przeciwko kulturalnemu zbliżeniu z Moskwą Nie do nas należy ocena politycznego zbliżenia się Polski i Sowietów, powszechnie uznawanego za koniunkturalne; nie mamy zasadniczych zastrzeżeń przeciwko stosunkom handlowym, które, obracając się w zakresie wymiany dóbr materialnych, nie wymagają większych kwalifikacji i równomiernego poziomu kulturalnego, prócz odrobiny zasad moralnych, niezbędnych przy wymianie. Ale co jest niepokojące w całej tej, z nagła zaszłej zmianie, to zbliżenie kulturalne, o którym wspomina – nie bez dowodów – bolszewicki dziennikarz. Mówiąc o zbliżeniu politycznym, o tym, co w danych okolicznościach łączy, zdaje nam się, że zapomina się o tym, co nas dzieli, że stoimy na odmiennych zgoła poziomach, w innej atmosferze duchowej i umysłowej, że posiadamy nie tylko
     
8%
pozostało do przeczytania: 92%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze