Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

HAŃBA ALBO CHWAŁA

Dodano: 01/04/2012 - Numer 3 (73)/2012
Kluczowy szaniec Nie tylko do komunistycznego Berlina, lecz także do komunistycznego Paryża i Londynu droga prowadzi przez Warszawę. Póki ten okop moralny się broni – póty reszta świata ma jeszcze spokój. Gdyby ten szaniec upadł – wówczas dopiero zorientowano by się w stolicach mocarstw zachodnich, jak wiele utracono. Polska przez to, że się opiera – nie przysparza aliantom trosk i kłopotów. Przeciwnie – kłopoty i troski mocarstw zachodnich zaczęłyby się dopiero wtedy, gdyby Polska uległa. To opór Polski opóźnia wysunięcie przez Rosję żądania kontroli Dardanelów i Bosforu, żądania bazy morskiej w Bassorze, żądania dominującego głosu w pokonanych Niemczech, żądania dominującego głosu w Europie. Wszystkie te kierunki dalszego natarcia politycznego Sowietów zaznaczyły się już w różnych formach. Ale póki opór Polski nie został złamany – póty cały wysiłek propagandy i dyplomacji sowieckiej skoncentrowany jest przeciw Polsce. Raz jeszcze powtarza się historia z września 1939 roku: aby pójść dalej – Hitler musiał przejść przez powaloną Polskę.Polska jako moralna przeszkoda Zniszczenie Polski musi być widocznie uważane przez Sowiety za cel najważniejszy dla opanowania Europy – skoro temu celowi politycznemu: walce z Polską, podporządkowany został cel wojskowy: walka z Niemcami. Nie ulega bowiem wątpliwości, że walka polityczna, prowadzona przez Sowiety z Polską – wzmacnia Hitlera. Nikt na to nic poradzić nie potrafi. Jeśli naród polski, który
     
36%
pozostało do przeczytania: 64%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze