Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Lewica, religia, sowietologia

Dodano: 31/12/2009 - Numer 12 (46)/2009
Nie przesadzimy, twierdząc, że propaganda komunistyczna wymierzona przeciwko religii i przeciw Kościołom przerasta zakresem i intensywnością wszystko, co do tej pory zna historiaWiejski bezbożnik Taktyki stosowane przez komunistów wymierzone przeciwko Kościołom i religiom są następujące: propaganda; najściślejsze ograniczenie wpływu Kościoła; więzienie, procesy pokazowe, egzekucje; popieranie; ujarzmianie wspólnot religijnych przy pomocy praw i środków administracyjnych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na następujące fakty. 1. Pomimo że wymienione powyżej chwyty taktyczne, z wyjątkiem propagandy, wymierzone są wyłącznie przeciwko organizacjom religijnym i – w większości przypadków – przeciwko klerowi, religia jako taka stanowi także cel ataków. Dzieje się tak dlatego, że organizacje kościelne wynikają zwykle z istoty danej religii (na przykład w Kościołach: prawosławnym, katolickim i lamaistycznym), a autentyczne nauki religijne nie mogą być głoszone w sytuacji, w której przeszkadza się duchowieństwu w sprawowaniu ich zadań, poddaje naciskom; w sytuacji, w której nawet ich działalność czysto religijna podlega kontroli agentów komunistycznych. W tych warunkach musi dojść do tego, że Kościoły głosić będą jedynie to, co podoba się komunistom. 2. Samo ograniczenie metod stosowanych przez komunistów w ich polityce wobec religii nie daje pojęcia o presji, pod jaką żyją ludzie wierzący w państwie komunistycznym. Należy wziąć pod uwagę fakt,
     
11%
pozostało do przeczytania: 89%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze