Rodzić w zgodzie z naturą?

Fotolia
Zmiany kulturowe, historyczne, technologiczne, mentalności społeczeństw wywierają wielki wpływ na to, jakim przeobrażeniom na przestrzeni wieków ulegał sposób postrzegania porodu i rodzącej kobiety. Czy jednak decydując się na porody lotosowe, z delfinami czy w dziczy, nie idziemy o krok za daleko?

Pragnienie kobiety, by mogła urodzić swe dziecko w jak najlepszych warunkach, przeżyć tę jedną z najpiękniejszych, choć przecież niezwykle trudną, chwil w swoim życiu, w sprzyjających swemu szczęściu okolicznościach, jest czymś tak oczywistym, że trudno podawać je w wątpliwość. Wiele się w tym względzie w naszym kraju zmieniło, choć wciąż sporo jest jeszcze do...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: